Network (MH/s)
Master Node
9N68kkDomuV9z94tzjc4VjDz7DJkMrWNGW
Balance MAC
68613.88050476